Skip links

FOR BRUK AV DENNE NETTSIDEN

Vilkår

Under finner du generelle vilkår for bruk av nettsiden og salgsbetingelser når du kjoper produkter og tjenester.

Utover nedenstående salgsbetingelser har du som kjøper produkter og tjenester hos Sheilagomes.no alltid:

– Trygg og sikker handel gjennom Stripe, Vipps eller Paypal.
– Fast frakt på 99 kr – gjelder alle varer der det ikke er opplyst om annet.
– Fri frakt på kjøp over 1000 kr
– Fri frakt på digitale produkter
– Mulighet for valgfritt leveringssted.
– Rask levering – alle varer sendes senest tre virkedager etter utført kjøp.
– 14 dager full returrett.
– Raskt svar på mail og telefon.

 

Innledning

Alle kjøp hos Sheilagomes.no er regulert av de nedenstående salgsbetingelser basert på Forbrukerrådets retningslinjer for forbrukerkjøp av varer over Internett. Crystal Canyons As er heretter betegnet som Selger eller “vi”, mens Kjøper er den som er oppgitt i bestillingen og benevnt som “du”, “deg” eller “ditt”.

 

Selger

Firmanavn: Crystal Canyons AS
Kontaktadresse: Eiler Baanrudsvei 2, 2212 Kongsvinger
E-post: post@sheilagomes.no
Telefonnummer: 45769457
Organisasjonsnummer: 921882246
Domener: sheilagomes.no, sheilagomes.com

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Det tas imidlertid forbehold om eventuelle skrivefeil.

 

2. Priser

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Det er ingen skjulte kostnader ved handel hos oss.

 

3. Betaling

PayPal Checkout Express
Du kan velge å betale via Paypal Checkout Express. Her kan du velge om du vil betale direkte via din Paypalkonto eller bruke ditt Visa eller Mastercard. Her kan du lese mer om Paypals kjøperbeskyttelse: https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/paypal-safety-and-security

Vipps
Du kan velge å betale med Vipps i vår online checkout. Du kan lese mer om Vipps vilkår for betaling her: https://www.vipps.no/vilkar/vipps-terms-and-conditions

Stripe
Du kan velge å betale via Stripe i vår online checkout. Her kan du velge om du vil bruke ditt Visa eller Mastercard.

 

4. Levering og forsendelse.

Vi streber etter å ha så rask levering som mulig. Sheilagomes.com bruker Bring/Posten Norge sine frakttjenester og ønsker å sende varene til deg så fort vi bare kan. Aller helst samme dag som bestillingen er gjort, men mest sannsynlig sender vi varene påfølgende dag og aller senest 3 virkedager etter bestilling.

For varer sendt med Bring/Posten opererer vi med fast fraktpris på kr 99,- over hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen der Postens egne satser gjelder (dette oppgis i kassa ved betaling). Egne priser gjelder også forsendelser til resten av Europa, der fraktprisen blir beregnet ut fra Postens egne satser (dette oppgis i kassa ved betaling).

Varer som er forhåndsbestillt vil sendes så snart varen er på lager. Dersom du velger å legge til flere varer på samme ordre som den forhåndsbestilte varen så vil alle varene sendes samlet når den forhåndsbestillte varen er på lager. Dersom du ønsker tilgjengelige varer sendt før så må en separat bestilling gjøres.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på postkontoret blir pakken sendt i retur til oss, og da vil kjøper bli belastet med et gebyr på opptil 200 kr. Dersom Crystal Canyons AS må sende pakken igjen p.g.a ukorrekt adresse eller ikke avhentet pakke, må du som kunde betale ny fraktkostnad.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som brev eller postpakke og hentes på ditt lokale postkontor. Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id dersom pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no eller laste ned Postens sporingsapp til mobil og nettbrett på http://www.posten.no/sporing-kundeservice/sporingsapplikasjon.

Digitale produkter leveres med fri frakt omgående til din registrerte epostadresse.

 

5. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

6. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Vær oppmerksom på at kostander forbundet med retur av varer påfaller kjøper. Dette inkluderer eksempelvis frakt for bestillingsvarer. Ved angring av kjøp eller returnering av bestillingsvarer, beregnes et returgebyr på 25 %.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Varer som sendes oss uten originalemballasje vil ikke refunderes.

 

7. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

8. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at det er oppdaget, gi selgeren melding det. Send gjerne en epost med bilde av vare og emaballasje til post@sheilagomes.no om varen eksempelvis er blitt skadet under transport eller innehar mangler fra leverandør. Når du har meldt i fra til oss, så kommer vi tilbake til deg med en minnelig løsning.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

 

9. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

10. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

11. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud i nyhetsbrev etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Du kan lese mer om Crystal Canyons AS behandling om personvernopplysninger her: http://www.sheilagomes.no/personvern

 

12. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger.